Zwichnięcie stawu łokciowego

Zwichnięcia w stawie łokciowym zdarzają się w każdym wieku. Powstają najczęściej w następstwie upadku na zgięty staw łokciowy. Przyczyną może być również uraz bezpośredni, np. silne uderzenie w tylną powierzchnię ramienia przy kończynie zgiętej do kąta prostego w stawie łokciowym i ręce opartej na twardym podłożu. Najczęściej dochodzi do zwichnięcia tylnego. Rzadziej występują: zwichnięcie przednie /w tym typie zwichnięcia dochodzi do złamania wyrostka łokciowego/, zwichnięcie boczne oraz zwichnięcie powikłane współistnieniem innych uszkodzeń w stawie łokciowym.

W najczęściej spotykanym zwichnięciu tylnym przeważnie dochodzi do równoczesnego oderwania od wyrostka dziobiastego mięśnia ramiennego. W miejscu oderwania, pod przemieszczoną okostną powstaje krwiak. Źródłem narastającego krwiaka są również rozerwane naczynia torebki stawowej. Na podłożu krwiaka dochodzi do wtórnych skostnień śródstawowych, które w znacznym stopniu mogą upośledzić ruch w stawie łokciowym. Operacyjne usuwanie skostnień ze środka stawu łokciowego jest trudne i nigdy nie gwarantuje trwałej poprawy, gdyż najczęściej na miejscu usuniętych skostnień powstają nowe. Biorąc pod uwagę powyższe, opracowano pewne zasady, które obowiązują w leczeniu zwichniętego stawu łokciowego.

Zaleca się, żeby:

1. zwichnięcie stawu łokciowego nastawiać możliwie najwcześniej po urazie,

2. po nastawieniu zwichnięcia starać się przez otwór w rozerwanej torebce wymasować krwiak ze środka stawu do tkanek okołostawowych,

3. zastosować krótki, ok. 3 tygodni trwający, okres unieruchomienia,

4. rozpocząć wczesną rehabilitację, zwracając uwagę na wykonanie czynnych ruchów w leczonym stawie. Próby szybkiego przywrócenia ruchu przez bierne prostowanie i zginanie prawie zawsze kończą się niepowodzeniem. Doprowadzają bowiem do wtórnych skostnień i trwałego ograniczenia ruchu.

Niebezpiecznym powikłaniem tylnego zwichnięcia stawu łokciowego jest uszkodzenie tętnicy ramiennej. Może ono doprowadzić do przykurczu ischemicznego Volkmanna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *