Zwichnięcie i podwichnięcie stawu

Zwichnięciem stawu (luxatio) nazywamy przemieszczenie powierzchni stawowych z całkowitą utratą kontaktu między nimi. Podwichnięcie /subluxatio/ to częściowa utrata kontaktu powierzchni stawowych. Rodzaj przemieszczenia powierzchni stawowych określa się na podstawie kierunku przemieszczenia obwodowego końca stawu /przednie, tylne, boczne, przyśrodkowe/. Jedynie przemieszczenia kręgów określa się na podstawie ustawienia kręgów bliższych czaszki w stosunku do kręgów dalszych.

Leczenie skręcenia stawu zależy od jego stopnia. W I i II, po ewentualnej punkcji krwiaka unieruchamia się staw na ok. 3 tyg. W III stopniu należy rozważyć możliwość zeszycia lub rekonstrukcji uszkodzonych struktur, bądź unieruchomić staw na ok. 6 tygodni.

Leczenie podwichnięć i zwichnięć stawu polega na repozycji przemieszczenia w znieczuleniu ogólnym przy zwiotczeniu mięśni, co poza zniesieniem bólu zapobiega wtórnym uszkodzeniom stawu. Staw unieruchamia się następnie w opatrunku gipsowym. W zwichnięciach niektórych stawów /kolanowy, skokowy górny/ coraz częściej operacyjnie odtwarza się ciągłość uszkodzonych struktur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *