Złamanie trzonów obu kości przedramienia – cz.1

Złamanie występuje nieco częściej u dzieci. Przyczyną może być uraz bezpośredni, np. uderzenie twardym przedmiotem w przedramię lub upadek na twardy przedmiot. Rozpoznanie nie sprawia najczęściej większego kłopotu. Ustalamy je na podstawie wywiadu, badania ortopedycznego oraz badania radiologicznego. O wiele więcej trudności sprawia leczenie tego złamania. Często udaje się leczeniem zachowawczym ustawić odłamy w osi anatomicznej. Nie zawsze udaje się ustawić odłamy złamanych kości przedramienia w płaszczyźnie poprzecznej, tzn. zlikwidować przemieszczenie obrotowe. Odnosi się to przede wszystkim do kości promieniowej. Kość ta bierze wraz z ręką udział w ruchach supinacji i pronacji. Ruchy te są możliwe dzięki pracy czterech mięśni mających swoje przyczepy na kości promieniowej. W górnej 1/3 trzonu kości promieniowej mają przyczepy mięsień dwugłowy ramienia oraz bardzo silny mięsień odwracacz przedramienia. Przeciwstawiają się tym mięśniom mięsień nawrotny obły mający przyczep w środkowej 1/3 trzonu kości promieniowej oraz zlokalizowany w dalszej 1/3 kości promieniowej mięsień nawrotny czworoboczny. Przypomnienie tych szczegółów anatomicznych ma duże znaczenie w leczeniu, a mianowicie: jeśli złamanie przebiega powyżej przyczepu mięśnia nawrotnego obłego, wówczas odłam bliższy pociągany przez mięsień odwracacz oraz mięsień dwugłowy ramienia ustawi się w odwróceniu. Odłam dalszy kości promieniowej pociągany przez mięśnie nawrotne, ustawi się w nawróceniu. Zgodnie z prawem Kulenkampfa złamanie na tej wysokości nastawiamy w pełnej supinacji /prawo Kulenkampfa zakłada konieczność dopasowania odłamu obwodowego złamanej kości do odłamu dogłowowego/. W złamaniach przebiegających poniżej przyczepu mięśnia nawrotnego obłego, odłam bliższy ustawia się w pozycji pośredniej. Siła mięśni odwracających i mięśni nawracających jest zrównoważona. Dlatego złamanie kości przedramienia przebiegające na wysokości środkowej 1/3 lub poniżej tego poziomu należy nastawiać i unieruchomić w pozycji pośredniej pomiędzy supinacją i pronacją. Złamanie kości promieniowej przebiegające obwodowo od przyczepu mięśnia nawrotnego czworobocznego należy nastawiać w pełnej pronacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *