Złamanie szyjki kości ramiennej

Złamanie następuje najczęściej w obrębie szyjki chirurgicznej kości ramiennej (stąd pochodzi nazwa szyjki chirurgicznej). Częstą przyczyną złamania jest uraz pośredni – upadek na wyprostowaną i przywiedzioną lub odwiedzioną kończynę. Urazu doznają najczęściej starsze kobiety.

Podział złamań:

1. pęknięcia w obrębie szyjki doznane najczęściej z urazu bezpośredniego /uderzenia/. Odłamy są przeważnie nieprzemieszczone;

2. złamanie przywiedzeniowe /addukcyjne/. Częste u dzieci;

3. złamanie odwiedzeniowe /abdukcyjne/. Częste u dorosłych.

Należy pamiętać, że odłamy złamanej kości ulegają przemieszczeniu nie tylko w płaszczyźnie czołowej, ale również w płaszczyźnie strzałkowej. W płaszczyźnie tej odłamy mogą być ustawione w zgięciu lub w wyproście. Dlatego badanie radiologiczne powinno być wykonane w dwóch płaszczyznach. Złamanie abdukcyjne unieruchomiamy w opatrunku Desaltua na okres 3-4 tygodni. Jeśli zdjęcie Rtg wykonane w płaszczyźnie osiowej wykaże równoczesne wyprostne ustawienie odłamów, wówczas zamiast pozycji Desaulta, unieruchomiamy złamanie w pozycji Velpeau. W przypadku złamania addukcyjnego kończynę należy unieruchomić w gipsowym opatrunku odwodzącym piersiowo-ramiennym lub na szynie odwodzącej przez okres ok. 4 tygodni. Należy zaznaczyć, że złamanie szyjki kości ramiennej z reguły leczymy zachowawczo. Dopuszcza się możliwość pozostawienia niewielkiego przemieszczenia pomiędzy odłamami. W złamaniach niezaklinowanych przy dużym przemieszczeniu odłamów zachodzi niekiedy potrzeba interwencji chirurgicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *