Złamanie przezkłykciowe kości ramiennej

Złamanie to występuje przeważnie u osób starszych w następstwie upadku na staw łokciowy. Wyrostek łokciowy spełnia rolę klina, który wpuklając się pomiędzy kłykcie, powoduje ich złamanie. Na radiogramach szpara złamania przybiera kształt litery T, Y lub V. Są to złamania śródstawowe. Ich leczenie jest trudne, ponieważ wymaga spełnienia trzech podstawowych warunków obowiązujących w leczeniu wszystkich złamań śródstawowych, a mianowicie:

1. anatomicznego nastawienia,

2. zastosowania możliwie krótkiego okresu unieruchomienia,

3. wczesnego podjęcia czynnych ruchów z odciążeniem stawu.

Taki sposób postępowania wymaga pewnego doświadczenia. Złamanie najlepiej jest nastawiać pod monitorem rentgenowskim. Czasami zachodzi potizeba zastosowania wyciągu bezpośredniego sposobem Zeno. Często nastawienie jest możliwe jedynie na drodze operacyjnej. Wyciąg Zeno zakładamy w ten sposób, że w znieczuleniu miejscowym przeprowadzamy przez wyrostek łokciowy drut Kirschnera. Do tego drutu zostaje przymocowana klamra wyciągowa w kształcie litery U. Do klamry w osi kości ramiennej jest podwieszony wyciąg o ciężarze 4-6 kg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *