Zasady leczenia guzów kostnych

W programie leczenia guzów kostnych brane są pod uwagę następujące metody postępowania:

1. leczenie chirurgiczne

2. radioterapia

3. chemioterapia

4 leczenie skojarzone /wielodyscyplinarne/.

W większości przypadków nowotworów kostnych plan leczenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania procesu nowotworowego oraz dostosowywany jest indywidualnie do ogólnego stanu chorego i jego sytuacji życiowej. Najczęściej stosowaną metodą leczenia jest leczenie chirurgiczne, polegające na radykalnym usunięciu nowotworu wraz z szerokim marginesem zdrowych tkanek/resekcje anatomiczne, amputacje, wyłuszczenia w stawach/. Obecnie coraz częściej stosuje się napromieniowanie guza przed zabiegiem operacyjnym /lub po zagojeniu rany operacyjnej/, celem zapobieżenia wznowię miejscowej.

W uzasadnionych przypadkach podejmowane sa próby uzupełnienia leczenia chirurgicznego podawaniem chemiocytostatyków /najczęściej: cyklofosfamid, metotreksat, winkrystyna, adriamycyna itp./, celem unicestwienia krążących mikroprzerzutów. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod leczenia można uzyskać znaczną poprawę odległych wyników leczenia, mimo, że w guzach kostnych rokowanie jest zawsze bardzo poważne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *