Wywiad chorobowy – cz.3

Informacje uzyskane podczas wywiadu na temat przebytych chorób lub stosowanych leków są również często wykorzystywane w praktyce klinicznej. Jeżeli na przykład wywiad ujawni, że chory przyjęty do leczenia operacyjnego z powodu pozapalnego zesztywnienia stawu biodrowego w nieprawidłowym ustawieniu, miał przetoki, które wygoiły się przed kilkoma miesiącami, to informacja taka stanowić będzie uzasadnioną podstawę do odroczenia terminu planowanej operacji, np. osteotomii korekcyjnej. Wiadomo bowiem, że w stanie nie całkowitej likwidacji procesu zapalnego, osteotomía korekcyjna przeprowadzona w pobliżu drzemiącego ogniska zapalnego spowodować może uczynnienie procesu chorobowego i związane z tym powikłania miejscowe (zaburzenia zrostu, przetoki), a często także ciężkie powikłania ogólne (sepsis, amyloidosis).

U chorych, którzy przebyli zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych lub pobierali leki sprzyjające zakrzepicy żylnej (np. leki antykoncepcyjne), rozległe zabiegi operacyjne np. totalne alloplastyki biodra, powinny być wykonywane pod osłoną antykoagulantów (np. heparyny). W przeciwnym wypadku, w okresie pooperacyjnym, zwiększa się bardzo znacznie zagrożenie tych osób zatorowością płucną.

Prawidłowo i dokładnie zebrany wywiad chorobowy lub urazowy ułatwia przeprowadzenie w sposób właściwy i kompletny wszystkich niezbędnych etapów badania lekarskiego, sporządzenie prawidłowej dokumentacji klinicznej oraz zaplanowanie odpowiedniego postępowania leczniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *