Wywiad chorobowy – cz.1

Wywiad stanowiący integralną część każdego badania lekarskiego, odgrywa w klinice chorób ortopedyczno-urazowych niezwykle ważną rolę. Dokładnie zebrany wywiad znacznie ułatwia prawidłowe rozpoznanie choroby. Dostarcza on również cennych informacji na temat etiopatogenezy i dynamiki procesu chorobowego, objawów chorobowych oraz okoliczności, w których pojawiły się pierwsze oznaki choroby. Wywiad powinien dostarczyć także maksimum informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przebytych chorób lub operacji, warunków i rodzaju wykonywanej pracy, przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń na środki lecznicze oraz obciążeń rodzinnych schorzeniami lub wadami rozwojowymi.

Wady wrodzone narządów ruchu o charakterze dziedzicznym stanowią ważną grupę schorzeń ortopedycznych. Przykładem takiej wady może być wrodzona dysplazja stawów biodrowych. Rozpoznanie tej wady, przysparzające często sporo trudności zwłaszcza początkującym lekarzom, staje się znacznie łatwiejsze, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego ustali się, że np. matka dziecka przyjętego do badania jest obciążona wrodzoną dysplazją biodra. W takim przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia takiej wady również u dziecka jest bardzo znaczne. Lekarz prowadzący badanie ortopedyczne powinien w takim przypadku ze szczególną wnikliwością ocenić funkcję i stan ortopedyczny stawów biodrowych noworodka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *