Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego

Przyczyną wady są: włókniakowatość (fibromatosis) mięśnia, obejmująca najczęściej jego koniec dalszy lub zbliznowacenie krwiaka.

Charakterystycznymi objawami dającymi się zauważyć zaraz po urodzeniu jest przymusowe ustawienie: a/ głowy pochylonej w stronę patologicznie zmienionego mięśnia oraz b/ twarzy zwróconej w stronę przeciwną.

W obrębie mięśnia sutkowo-mostkowo-obojczykowego wyczuwa się w ciągu pierwszych tygodni życia guz, który stopniowo zmniejsza swe wymiary przechodząc następnie w bliznowate pismo obejmujące część lub całość mięśnia. W miarę wzrostu dochodzi do asymetrii twarzy, skróconej i nieco poszerzonej po stronie zniekształcenia.

W różnicowaniu należy zawsze brać pod uwagę wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego. Wątpliwości wyjaśnia zdjęcie rtg.

Leczenie winno się rozpocząć zaraz po porodzie. Polega na redresjach powodujących rozciąganie przykurczonego mięśnia przez kilkakrotne w ciągu dnia seanse korygujące ustawienie głowy. Rękoczyn musi być wykonywany przez dwie osoby, z których jedna stabilizuje barki, a druga zwraca głowę w stronę przeciwną zniekształceniu, a twarz w stronę zniekształcenia. Każdy seans winien trwać około 15-20 minut. Korzystne wyniki uzyskuje się również poprzez stosowanie masaży mięśnia sutkowo-mostkowo-obojczykowego. Wstrzyknięcia hialuronidazy w bliznowatą tkankę w ciągu pierwszych trzech tygodni życia przyczyniają się w dużym odsetku do wyleczenia.

Brak poprawy po terapii zachowawczej jest wskazaniem do chirurgicznego przecięcia chorobowo zmienionego mięśnia.

Przecina się go zwykle w odcinku dolnym. Zabiegi wykonuje się po ukończeniu przez dziecko 10 m-ca życia. Dają one tym lepsze wyniki, im wcześniej są przeprowadzane. Późne wykonanie operacji nie ma wpływu na zmianę wtórną, jaką jest zniekształcenie twarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *