Wrodzona dysplazja stawu biodrowego – cz.7

Objawy Ortolaniego i Barlowa są najbardziej typowym sprawdzianem dysplazji dla okresu noworodkowego. W miarę wzrostu dziecka częstość ich występowania szybko maleje. Pojawia się natomiast najbardziej charakterystyczny dla okresu niemowlęcego objaw ograniczenia odwodzenia bioder. Sposób badania zbliżony jest do wykonania objawu Ortolaniego – nie stosuje się jedynie próby nastawienia głowy kości udowej. W warunkach prawidłowych zakres ruchu odwodzenia wynosi 80-90° u dziewcząt i 60-70° u chłopców.

Należy podkreślić brak znaczenia diagnostycznego asymetrii fałdów udowych i pośladkowych przy jednoczesnym braku innych wyżej wymienionych objawów. Znaczny procent dzieci /około 50%/ ma niesymetryczne fałdy i opieranie rozpoznania tylko na tym objawie jest błędem w sztuce.

Przy istniejącym przemieszczeniu głowy kości udowej daje się zauważyć skrócenie kończyny. Cechą charakterystyczną jest również upośledzenie aktywności nóżki dotkniętej dysplazją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *