Udzielanie pierwszej pomocy

W dobie rozwiniętej motoryzacji i mechanizacji życia konieczna jest powszechna znajomość udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku. Umiejętności te muszą posiadać wszyscy fachowi pracownicy służby zdrowia, niezależnie od miejsca swej pracy, a propagowanie tej wiedzy w społeczeństwie powinno przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności wśród ofiar różnorodnych wypadków.

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym obejmują:

1. zabezpieczenie drożności dróg oddechowych /ew. resuscytacja/,

2. zatamowanie krwotoku,

3. postępowanie przeciwwstrząsowe,

4. tymczasowe zabezpieczenie ran,

5. unieruchomienie złamań,

6. zorganizowanie transportu poszkodowanego do szpitala.

Zagadnienia wymienione w punktach 1-4 wyczerpująco są omówione w skryptach i podręcznikach chirurgii ogólnej i anestezjologii.

Powszechnie obowiązująca zasada natychmiastowego unieruchamiania złamania jest często nieprzestrzegana przez udzielających pierwszej pomocy i w trakcie transportu. Ogólne podniecenie i nerwowość na miejscu wypadku, zwłaszcza zbiorowego, wpływa czasami na udzielających pomocy powodując brak koordynacji w działaniu i prowadzić może do popełniania błędów. Najczęstszym jest brak unieruchomienia lub niewłaściwe unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pamiętać należy, że unieruchomienie odgrywa bardzo istotną rolę w walce ze wstrząsem oraz zapobiega powstawaniu dalszych obrażeń i powikłań, zwłaszcza podczas transportu /pogłębienie zniszczenia tkanek miękkich, przebicie skóry przez odłamy złamania zamkniętego, uszkodzenie naczyń i nerwów/.

Obowiązują dwie zasady unieruchomienia. Przy złamaniach kości długich unieruchamia się dwa sąsiednie stawy, zaś przy uszkodzeniach stawu – kości tworzące ten staw. Pamiętać przy tym należy, aby unieruchamiać złamania bez żadnych prób repozycji, tj. w takim ustawieniu, w jakim kończyna znajduje się po zadziałaniu urazu. W przypadku złamań otwartych, gdy końce kostne wystają ponad skórę, należy założyć jałowy opatrunek i unieruchomienie w taki sposób, aby zapobiec cofnięciu się odłamów pod skórę /zagrożenie infekcją!/.

Skuteczne unieruchomienie zapewniają różnorodne szyny, np. Kramera, rękawy pneumatyczne i inne. Do tego celu może być wykorzystany i inny materiał. Pamiętać jednak należy, aby użyte deseczki czy łupki wyłożone były miękkim materiałem, co zapobiega uciśnięciu tkanek miękkich, w tym nerwów i naczyń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *