Tylne skrzywienie kręgosłupa (kyfoza) – cz.2

Częstym powikłaniem są w starszym wieku bóle w następstwie zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających, które powstają na skutek nieprawidłowego obciążenia kręgosłupa.

Kyfoza nabyta może wystąpić w następstwie: 1/ hiperlordozy spowodowanej osłabieniem mięśni brzucha lub pośladkowych wielkich, względnie przykurczem zgięciowym biodra, 2/ obniżenia wysokości jednego lub kilku trzonów kręgowych na tle procesu zapalnego, urazu lub nowotworu, 3/ niedowładów spastycznych, 4/ krzywicy, 5/ zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 6/ jałowej martwicy nasad kręgów /choroba Scheuermanna/.

Kyfozy w następstwie gruźlicy lub zniszczenia kręgu procesem nowotworowym charakteryzuje – podobnie jak wrodzone – ostrokątne zagięcie osi kręgosłupa na wysokości jednego segmentu. W pozostałych kyfozach nabytych jest ona dtugołukowa.

Najczęstszą z nabytych jest kyfoza towarzysząca chorobie Scheuermanna /patrz rozdział martwice aseptyczne/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *