Tylne skrzywienie kręgosłupa (kyfoza) – cz.1

O patologicznej kyfozie mówimy, jeżeli tyłowygięcie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej przekroczy 40°.

Najczęściej kyfoza dotyczy kręgosłupa piersiowego, rzadziej piersiowo-lędźwiowego lub lędźwiowego. Może mieć tło wrodzone lub nabyte.

Kyfozy wrodzone są następstwem obniżenia wysokości trzonu kręgowego w odcinku przednim. Dochodzi do niego w wyniku uszkodzenia przedniej części centrum kostnienia trzonu /uszkodzenie tylno-bocznej części tego centrum jest powodem powstania kyfoskoliozy/. Krąg przybiera kształt klina, a w cięższych przypadkach może wykształcić się w krąg połowiczy /szczątkowy/. Oś kręgosłupa na tej wysokości ulega kątowemu zagięciu. Doraźnie nie powoduje to ujemnych następstw poza nieprawidłową sylwetką.

U dorastających lub u dorosłych w przypadku pogarszania się kyfozy może dojść do niedowładów kończyn dolnych w następstwie zwiększania się zagięcia kręgosłupa i ucisku na rdzeń. Większe zagrożenie niedowładami ma miejsce w kyfoskoliozach, ponieważ oprócz zagięcia rdzeń kręgowy ulega skręceniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *