Skrzywienia wrodzone

Istnieje również wiele podziałów skrzywień strukturalnych w zależności od ich etiologii. Praktyczny jest podział Żuka na skrzywienia: wrodzone, rozwojowe i idiopatyczne.

Skrzywienia wrodzone mogą być: 1/ kostnopochodne, 2/ mięśniowopochodne i 3/ kostno-nerwowo-mięśniowopochodne.

Skrzywienia kostnopochodne wynikają z zaburzeń rozwojowych przeważnie jednego kręgu, który jest klinowy lub połowiczy. Do takiego zniekształcenia dochodzi w następstwie uszkodzenia ukrwienia jądra kostnienia trzonu we wczesnym okresie życia płodowego. Skrzywienie cechuje krótki łuk i mały postęp zniekształcenia w okresie wzrostu.

Skrzywienia kostnopochodne występują również w zaburzeniach procesu segmentacji kręgosłupa /zrosty trzonów kręgowych, łuków, wyrostków poprzecznych lub stawowych po wklęsłej stronie, zrosty płaszczyznowe dwóch lub więcej żeber/.

Przyczyną niewielkiej skoliozy może być także przerost wyrostków stawowych lub poprzecznych.

Rokowanie w skrzywieniach kostnopochodnych jest na ogół pomyślne, z wyjątkiem tych, które są spowodowane zrostami kilku żeber. Pogarszają się one szybko i często wymagają leczenia operacyjnego /wycięcie bloku żebrowego/.

Skrzywienia mięśniowopochodne: są rzadkie i rokują niepomyślnie. Są one następstwem płodowego zbliznowacenia mięśni przykręgosłupowych /choroba Middletona/ lub dużo rzadziej niewykształcenia się tych mięśni po stronie wypukłej skrzywienia /aplasio/. Brak równowagi mięśniowej powoduje duże, szybko postępujące skrzywienie kręgosłupa.

Skrzywienia kostno-nerwowo-mięśniowopochodne: rokują najgorzej, ponieważ występują tu kręgi klinowe lub połowicze, rozszczep kręgosłupa oraz niedorozwój rdzenia kręgowego z porażeniami mięśni przykręgosłupowych o charakterze wiotkim.

W krótkim czasie dochodzi do olbrzymiego wygięcia kręgosłupa.

Do dużych skrzywień na tle niedowładów dochodzi również w przebiegu nerwiakówłókniakowatości /choroba Recklinghausena/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *