Rozpoznanie dysplazji u dzieci po ukończeniu 1 roku życia

Typowymi objawami są: opóźnienie rozpoczęcia chodzenia do około 14-16 m-ca życia oraz ograniczenie odwodzenia w stawie biodrowym. Przy dalej posuniętej dysplazji tzn. podwichnięciu lub zwichnięciu obserwuje się utykanie na chorą kończynę lub tzw. chód kaczkowaty przy obustronnej wadzie oraz wysoce charakterystyczny dodatni objaw Trendelenburga. Polega on na opadaniu miednicy po stronie przeciwnej przy stawaniu na kończynie dotkniętej wadą. Objaw ten jest spowodowany niewydolnością mięśni stabilizujących miednicę w płaszczyźnie czołowej /m.gluteus medius et minimus/w wyniku ich skrócenia. W pozycji leżącej stwierdza się skrócenie względnej długości kończyny przy zachowanych równych długościach bezwzględnych.

Radiologicznie obok stromości dachu panewki powyżej 30°, obecności ubytków w jej części przedniej i bocznej stwierdza się przerwę linii Shentona-Menarda. Tworząją od strony bocznej dolny zarys szyjki kości udowej, od strony przyśrodkowej górny zarys otworu zasłonowego.

Wielkość przerwy tej linii w centymetrach określa tzw. wysokość zwichnięcia.

Do innych objawów radiologicznych wymagających wykonania zdjęć w specjalnych pozycjach należą: zwiększone przodoskręcenie oraz koślawość bliższego odcinka kości udowej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *