Podział nowotworów narządów ruchu – cz.1

Nowotwory układu kostnego rozwijają się głównie na podłożu tkanki mezenchymalnej i – jak dotąd – nieznane są czynniki (onkogenezy, kancerogenezy) wywołujące ich rozwój i wpływające na ich biologiczny charakter. Zgodnie z obrazem klinicznym i anatomopatologicznym dzielimy je na: nowotwory niezłośliwe, złośliwe, i zmiany nowotworopodobne. Nowotwory niezłośliwe /np. kostniak, chrzęstniak czy wyrośle kostno-chrzęstne/, cechuje powolny wzrost i często bezobjawowy przebieg kliniczny. Są to na ogół guzy dobrze odgraniczone od otaczających je tkanek, nie naciekają podłoża i nie powodują odczynu okostnowego. Niektóre z nich /np. wyrośle kostnochrzęstne lub chrzęstniaki/ mogą jednak ulegać metaplazji złośliwej, stąd istnieje konieczność ich radykalnego usunięcia w chwili ustalonego rozpoznania.

Nowotwory złośliwe /np. osteosarcoma, chondrosarcoma primarium czy secundarium/ cechuje szybki, agresywny wzrost, naciekają podłoże, powodują przerzuty /głównie drogą naczyń krwionośnych/ i z reguły dają wznowy po nieradykalnym ich usunięciu.

Z punktu widzenia etio- i patogenezy odróżniamy: nowotwory pierwotne /np. sarcoma primarium, focus primarius/, i wtórne /sa. secundarium, metastasis/.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *