Objawy radiologiczne zwyrodnienia stawów biodrowych

Obraz radiologiczny stawu biodrowego u chorych z coxarthrosis jest ściśle zależny od stopnia rozwoju zmian chorobowych. Początkowo stwierdzić można jedynie nieznaczne zwężenie szpary stawowej, w górno-zewnętrznej części stawu. Przy dużym zaniku lub zniszczeniu chrząstki stawowej szpara stawowa w tzw. strefie nośnej stawu ulega całkowitemu zniesieniu. W dalszej kolejności pojawia się w stropowej części panewki charakterystyczne zagęszczenie struktury kostnej. W głowie kości udowej i dachu panewki powstają mniejsze lub większe, zwykle nieregularne przejaśnienia, zwane torbielami lub cystami kostnymi. Badaniem radiologicznym stwierdza się ponadto takie charakterystyczne objawy, jak: wyrosła kostne, umiejscowione na pograniczu głowy z szyjką kości udowej i na krawędziach panewki oraz grzybowate zniekształcenie głowy kości udowej.

Z innych, często występujących objawów radiologicznych wymienić należy: zdwojenie dna panewki, poszerzenie szyjki kości udowej połączone z pogrubieniem łuku Adamsa, pozorne skrócenie szyjki kości udowej wywołane przykurczem zewnętrznym rotatorów uda i utrwalonym skręceniem kończyny na zewnątrz.

Koksartrozy dysplastyczne charakteryzują się znacznymi odchyleniami w budowie stawu biodrowego. Panewka stawowa jest zazwyczaj wyraźnie spłycona, o stromym, dysplastycznym stropie i znacznie zgrubiałym dnie. Głowa kości udowej ustawia się często w podwichnięciu a linia Shentona-Menarda ulega przerwaniu ku górze.

W przeciwieństwie do koksartroz dysplastycznych obraz radiologiczny koksartroz protruzyjnych wykazuje bardzo znaczne pogłębienie panewki stawowej oraz bardzo charakterystyczne ścieńczenie jej dna, które wpukla się głęboko do małej miednicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *