Nieswoiste zapalenie tkanki kostnej – cz.2

Proces zapalny w tkance kostnej zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą: pierwotne umiejscowienie zakażenia oraz zjadliwość drobnoustrojów.

Rozwój procesu chorobowego i kierunek szerzenia się zmian chorobowych jest ściśle uzależniony od wieku chorego i związany jest z unaczynieniem kości. Inny jest przebieg choroby u niemowlęcia, u dziecka a jeszcze inny u osoby dorosłej.

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, przyjęto następujący podział zapaleń krwiopochodnych tkanki kostnej: a/ ostre krwiopochodne zapalenie tkanki kostnej, b/ podostre krwiopochodne zapalenie tkanki kostnej, cl pierwotne przewlekłe zapalenie tkanki kostnej, d/wtórne zapalenie tkanki kostnej, e/ stan po ostrym krwiopochodnym zapaleniu tkanki kostnej w postaci przewlekłego zapalenia tkanki kostnej.

Niektórzy autorzy uwypuklając czynnik naczyniowy, wyodrębniają trzy typy krwiopochodnego zapalenia tkanki kostnej.

I typ – dotyczy noworodków i niemowląt, u których naczynia krwionośne przechodzą z trzonu i przynasady kości do nasady. Umiejscowione w przynasadzie ognisko zapalne może łatwo przejść na nasadę, nawet przebić do stawu.

II typ – obejmuje dzieci od 2 roku życia do ukończenia wzrostu i charakteryzuje się obecnością chrząstki wzrostowej, stanowiącej barierę oddzielającą dwa odrębne układy naczyniowo-nasadowy i przynasadowo-trzonowy. W tym typie proces zapalny umiejscowiony w przynasadzie z reguły nie przechodzi na nasadę i staw, obejmować może jednak całe trzony kości długich.

III typ – występujący rzadko, dotyczy dorosłych, u których dochodzi ponownie do ścisłego połączenia układu naczyniowego nasadowego z przynasadowo-trzonowym.

Częstość zachorowań w wymienionych typach krwiopochodnego zapalenia tkanki kostnej jest następująca: u niemowląt występuje w 7%, u dzieci w 80%, u dorosłych w 13%.

Czynnikiem chorobotwórczym jest najczęściej gronkowiec złocisty koagulazododatni, który laboratoryjnie udaje się wyhodować w 90% przypadków. Rzadziej stwierdza się zakażenie paciorkowcami, pałeczką jelitową, pałeczką ropy błękitnej, dwoinką zapalenia płuc, pałeczką duru brzusznego.

Kierunek szerzenia się procesu zapalnego może być różny, w zależności od umiejscowienia pierwotnego ogniska zapalnego. Zakażenia umiejscowione w warstwie korowej lub brzeżnie w nasadzie i przynasadzie kości łatwo rozszerzają się na zewnątrz, ale na ogół nie mają tendencji do rozprzestrzeniania się wgłęb kości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *