Nieswoiste zapalenie tkanki kostnej – cz.1

Zapalenie tkanki kostnej występowało już w czasach prehistorycznych. Badania archeologiczne prowadzone przez E.Duboisa w 1891 roku wykazały charakterystyczne zmiany zapalne w kości udowej szkieletu człowieka jawajskiego (Pitecanathropus erectus) sprzed 500 000 lat. Podobne zmiany stwierdzono w kościach Neandertalczyków z okresu późnolodowcowego. Najstarszy znany opis schorzeń układu kostnego znajduje się w papirusie Smitha sprzed 5000-3000 lat p.n.e. Papirus ten określany jest często mianem pierwszego podręcznika chirurgii.

Tkanka kostna różni się od innych tkanek swoistą budową anatomiczna, tj. przewagą zmineralizowanego podłoża nad elementami komórkowymi, położeniem naczyń w sztywnych kanałach kostnych, wolno przebiegającymi procesami biochemicznymi i małą zdolnością wchłaniania obumarłych tkanek.

Makroskopowa budowa tkanki kostnej nie oddaje wszystkich skomplikowanych struktur budowy mikroskopowej, bezpośrednio odpowiedzialnych za przebieg i rozwój procesu chorobowego.

W kościach rozwiniętych włókna oseinowe układają się swoiście, tworząc jednostki budowy kości, tzw. blaszki kostne.

Na przekroju poprzecznym kości widoczny jest okrężny układ beleczek tworzących dwa pierścienie, pierścień zasadniczy zewnętrzny po stronie obwodowej i wewnętrzny, który tworzy ścianę wewnętrzną trzonów kości długich.

Między tymi dwoma rodzajami blaszek zawarta jest główna masa kości w postaci systemów Haversa, czyli osteonów.

Kanały Haversa tworzą gęstą sieć, która łączy się z kanałami przebiegającymi w obrębie blaszek głównych zewnętrznych i wewnętrznych, nazwanych kanałami Volkmanna /odżywczymi/.

Kanały Volkmanna otwierają się na zewnętrznej powierzchni kości i od strony jamy szpikowej w postaci otworów odżywczych. Od okostnej do kanałów Volkmanna wnikają tętnice, z których część odżywia szpik i kość.

W 1 mm3 kości blaszkowej znajduje się 20 000 jamek kostnych i około 1 000 000 kanalików. Istnienie wymienionych kanałów odgrywa zasadniczą rolę w etiopatogenezie zapalenia tkanki kostnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *