Najczęstsze uszkodzenia nerwów obwodowych

Uszkodzenia nerwów obwodowych występują w trzech postaciach: 1/ przerwanie anatomicznej ciągłości nerwu/neurotmesis/, 2/ przerwanie ciągłości włókien osiowych bez uszkodzenia osłonek /axonotmesis/ i 3/ przerwanie przewodnictwa nerwowego bez uszkodzenia struktur anatomicznych nerwu /neurapraxia/.

W pierwszym uszkodzeniu samoistny powrót funkcji nerwu nie jest możliwy, w drugim zwykle następuje pełna regeneracja i powrót funkcji jest całkowity w ciągu 2-6 miesięcy. Przy neurapraksji włókna osiowe zachowują ciągłość i nie ulegają degeneracji. Badanie elektryczne obwodowo od miejsca uszkodzenia nie wykazuje zaburzeń pobudliwości nerwu.

Bezpośrednim następstwem uszkodzenia nerwu obwodowego jest: 1/ zaburzenie czucia w polu odpowiadającym strefie zaopatrywanej przez odpowiedni nerw, 2/ ubytek czynności ruchowej, 3/zaburzenia naczynio-ruchowe i troficzne /zblędnięcie lub zasinienie skóry, zmniejszenie wydzielania potu, ścieńczenie skóry/.

Wynikiem uszkodzenia przewodzenia jest brak reakcji na drażnienie prądem zmiennym w punkcie motorycznym i spowolnienie reakcji na prąd stały.

Po długim okresie odnerwienia dochodzi do zaniku elementów kurczliwych mięśnia i rozrostu tkanki łącznej. Wówczas mięsień przestaje reagować również na prąd stały.

W ocenie powrotu funkcji uszkodzonego nerwu pomocne jest badanie elektromiograficzne. Mięsień zdrowy nie wykazuje potencjałów czynnościowych w czasie rozluźnienia /w spoczynku/. Mięsień odnerwiony przejawia czynność spontaniczną w spoczynku /fibrylacje/. Zmniejszenie się potencjałów fibrylacyjnych świadczy więc o cofaniu się porażeń.

O powrocie funkcji nerwu można również wnioskować w oparciu o objaw Hoffmana-Tinela. Włókna osiowe wrastające obwodowo od miejsca uszkodzenia są bardzo wrażliwe na bodźce mechaniczne, ponieważ początkowo nie posiadają osłonki mielinowej. Przy opukiwaniu palcem pnia nerwu występuje mrowienie w miejscu odpowiadającym poziomowi uszkodzenia. Śledząc przesuwanie się tego punktu ku obwodowi można wnioskować o szybkości wrastania włókien osiowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *