Leczenie złamania Collesa – cz.2

Jednym z najczęstszych wczesnych powikłań opisanego złamania jest obrzęk pourazowy. Dlatego rutynowym postępowaniem jest wczesna kontrola pacjenta. Kontrolę tę należy przeprowadzić w ciągu pierwszych 24 godzin po założeniu opatrunku gipsowego. Narastający ból, któremu towarzyszy obrzęk, zasinienie, ograniczenie wyprostu palców oraz zaburzenie czucia, upoważniają każdego lekarza do rozcięcia opatrunku gipsowego na całej jego długości łącznie z bandażami znajdującymi się pod opatrunkiem gipsowym. Licząc się z niebezpieczeństwem pourazowego obrzęku, należy jako zasadę stosować longetę gipsową zamiast gipsu okrężnego, gdyż można ją łatwiej rozciąć i rozchylić. Pacjentowi zalecamy wykonywanie ruchów czynnych w stawach ramiennym i łokciowym oraz w stawach palców rąk. Ruchy czynne, łącznie z utrzymywaniem kończyny powyżej poziomu serca, w sposób wydatny przyczyniają się do zmniejszenia obrzęku.

Do późnych powikłań w złamaniu Collesa należy szereg objawów patologicznych znanych pod nazwą zespołu Sudecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *