Leczenie operacyjne bocznych skrzywień kręgosłupa – cz.2

Plastyka garbu żebrowego – wykonuje się ją przez jedno lub dwuetapowe podochrzęstne wycięcie żeber tworzących garb. Obniżenie garbu jest czasem znaczne, jednak najczęściej połączone ze zmniejszeniem pojemności oddechowej płuc, diatego zabieg ten ma ograniczone zastosowanie.

Metoda Harringtona polega na usztywnieniu krzywizny pierwotnej z jednoczesnym założeniem instrumentu rozwierającego kręgosłup. Rozwórka Harringtona: 1/ umożliwia śródoperacyjne podprostowanie skoliozy, 2/ zapobiega utracie korekcji /częstej przy konwencjonalnym sposobie unieruchamiania gorsetem gipsowym/, 3/ pozwala na wcześniejsze uruchomienie chorego, 4/ skraca czas stosowania gorsetu gipsowego.

Przednie interwencje na kręgach są dwojakiego rodzaju. U małych dzieci w skoliozie infantylnej wykonuje się wycięcie tarcz międzykręgowych i stref wzrostowych kręgów po wypukłej stronie skrzywienia, aby zatrzymać wzrost kręgosłupa.

W skrzywieniach dziecięcych i młodzieńczych przecina się więzadła przednie i międzytrzonowe oraz zakłada specjalne śruby i aparat zwierający kręgosłup. Na tej drodze jest możliwe częściowe zmniejszenie rotacji kręgów.

Są to bardzo trudne zabiegi operacyjne i nadal pozostają na etapie prób klinicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *