Leczenie niedowładów i porażeń wiotkich – cz.1

W okresie ostrym leczenie sprowadza się do łagodzenia bólu i zapewnienia prawidłowego ułożenia kończyn. Za prawidłowe uważa się ustawienie w pozycji funkcjonalnie korzystnej w poszczególnych stawach. Pomocne w tym celu są poduszki, wałeczki, szyny, korytka itp. Bóle i przeczulicę łagodzą gorące, wilgotne okłady /kocowanie/.

W okresie porażeń duże znaczenie ma, podobnie jak poprzednio, odpowiednie ułożenie kończyn. Zapobiega to przykurczom, zniekształceniom i rozciąganiu porażonych mięśni, które ma ujemny wpływ na proces reinerwacji.

W okresie zdrowienia stosuje się masaże, ćwiczenia bierne i czynne we wszystkich stawach, ćwiczenia w odciążeniu na podwieszkach lub w wodzie, redresje, reedukację mięśni oraz zabiegi fizykalne. Spośród zabiegów fizykalnych należy wymienić kąpiele ciepłe i parafinowe, „kocowanie”, masaż wirowy i suchy, galwanizację, elektrostymulację mięśni.

W okresie czwartym – porażeń nieodwracalnych – są wskazania do leczenia operacyjnego. Celem jego jest usunięcie wszystkich zniekształceń stanowiących przeszkodę dla funkcji ruchowej. Najpierw należy usunąć zaburzenia statyki i zniekształcenia, a w następnym etapie przywrócić funkcję ruchową.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *