Leczenie gruźlicy kolana

Leczenie zachowawcze stosuje się przede wszystkim u dzieci we wczesnych postaciach gruźlicy maziówkowej i kostnopochodnej. U dorosłych wskazania do leczenia zachowawczego ograniczają się do wczesnych postaci gruźlicy maziówkowej, kostnopochodnej i kostno-maziówkowej wysiękowej.

Leczenie zachowawcze polega na odciążeniu i unieruchomieniu stawu w pozycji czynnościowej /zgięcie 5-107, leczeniu przeciwprątkowym i ogólnie wzmacniającym.

W rozwiniętej gruźlicy kolana dobre i trwałe wyniki osiąga się leczeniem operacyjnym polegającym ria doszczętnym wycięciu ognisk gruźliczych. Rodzaj i rozległość zabiegu operacyjnego zależy od postaci procesu gruźliczego, zakresu destrukcji i okresu choroby. Wyjałowienie chirurgiczne może być dokonane przez wyłyżeczkowanie zmian, wycięcie błony maziowej, wycięcie ogniska lub stawu. Stosowana dawniej amputacja kończyny przeszła do historii. Dzisiaj nie spotyka się wskazań do przeprowadzenia tak radykalnego i okaleczającego zabiegu w gruźlicy stawu kolanowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *