Leczenie dysplazji stawu biodrowego – cz.3

W przypadkach dysplazji bez przemieszczenia lub z podwichnięciem, zabiegami z wyboru są operacje Saltera i Pembertona wykonywane bez otwierania stawu biodrowego. Przedziałem wieku, w którym dają najlepsze wyniki jest 2-6 rok życia. Pozwalają na odtworzenie zwartości stawu dzięki przecięciu kości biodrowej, nachyleniu dachu panewki i pokryciu przez niego głowy kości udowej. Odtwarza się wówczas warunki zbliżone do stanu prawidłowego. Różnica między nimi polega na tym, że w zabiegu Saltera kość biodrowa zostaje przecięta całkowicie i prostopadle do długiej osi ciała, a zawiasem, który pozwala na ruchy odłamu dalszego jest spojenie łonowe, podczas gdy w operacji Pembertona kość biodrową przecina się okołotorebkowo pozostawiając nieprzeciętą jej tylną część.

Nachylenie odłamu dalszego odbywa się w oparciu o dwa punkty: spojenie łonowe i część tylną kości biodrowej. Wyniki po obu typach operacji są dobre i tym lepsze, im wcześniej są wykonane oraz im zmiany patologiczne są mniej nasilone.

Do tej grupy zabiegów można zaliczyć również operację sposobem Chiari wykonywaną u chorych od 6 roku życia wzwyż oraz plastykę dachu panewki.

Operacja sposobem Chiari polega na całkowitym poprzecznym przecięciu kości biodrowej tuż nad stawem i przyśrodkowym przesunięciu odłamu dalszego o taki odcinek, aby odłam bliższy pokrył w całości głowę kości udowej.

Plastyka dachu wykonywana u dzieci od 5 roku życia posiada wiele odmian. Ogólnie można powiedzieć, że polega ona na takim nachyleniu dachu panewki lub uzupełnieniu jego braku za pomocą przeszczepów kostnych, aby uzyskać całkowite pokrycie głowy kości udowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *