Klatka piersiowa kurza

Jest odwrotnością klatki lejkowatej i polega na uwypukleniu ku przodowi mostka i przymostkowych części żeber.