Złamanie Bartona

Bezpośrednie uderzenie w powierzchnię grzbietową dolnej nasady kości promieniowej może spowodować odłamanie dużego fragmentu kostnego.