Opatrunki gipsowe – cz.1

Opatrunki gipsowe wykonuje się różnymi sposobami, najczęściej jest to układ obwojów okrężnych i podłużników, zakładany na kończynę owiniętą podściółką z waty lub rękawem bawełnianym.