Histiocytosis X

Jest chorobą układu siateczkowo-śródbłonkowego o nieznanej etiologii. Zmiany mogą być pojedyncze lub mnogie.