Gruźlica kości i stawów – cz.4

Leczenie ortopedyczne stanowi istotną część leczenia gruźlicy kostno-stawowej i polega na unieruchomieniu i odciążeniu chorego narządu, a następnie jego rehabilitacji (przywracanie ruchu i funkcji).