Badanie kończyn górnych – cz.1

Przystępując do badania kończyn górnych należy pamiętać o konieczności wykonania pomiarów ich długości i obwodów oraz dokładnego zbadania zakresu ruchów czynnych i biernych we wszystkich połączeniach stawowych.

Badanie ortopedyczne ogólne – cz.3

Ujmując bardzo ogólnie zagadnienie chodu można stwierdzić, że prawidłowy chód człowieka jest uzależniony od prawidłowej budowy i funkcji ruchowo-podpórczej układu kostno-stawowego kończyn dolnych, prawidłowej czynności centralnego układu nerwowego, prawidłowego stanu nerwów obwodowych i mięśni kończyn dolnych.…