Badanie miednicy – cz.3

U starszych dzieci z zastarzałym zwichnięciem wrodzonym stawów biodrowych stwierdza się zwykle znacznie pogłębioną lordozę w lędźwiowej części kręgosłupa.