Badania pomocnicze

W uzupełnieniu badania ortopedycznego – ogólnego i szczegółowego wykorzystujemy często, odpowiednio do istniejących wskazań różne metody pomocnicze.

Badanie kończyn dolnych – cz.1

Przystępując do badania kończyn dolnych oceniamy najpierw wzrokowo wygląd ogólny, kształt i stan rozwoju obu kończyn, zwracając uwagę na istniejące zniekształcenia i odchylenia od stanu prawidłowego (różnice w długościach, zniekształcenia osiowe, wady rozwojowe, zaniki mięśniowe, przykurcze stawowe, zaburzenia troficzne).…