Gruźlica stawu kolanowego

Gruźlica kolana jest trzecim co do częstości umiejscowieniem i stanowi około 23% wszystkich zakażeń. Dawniej zapadały na nią dzieci, obecnie częściej występuje u dorosłych i młodzieży.

Zakażenie stawu kolanowego, podobnie jak innych dużych stawów powstaje na drodze krwionośnej. Ze względu na bogatą sieć naczyniową pierwotne umiejscowienie spotyka się we wszystkich miejscach nasady i przynasady, a także błony maziowej.

W zależności od umiejscowienia ogniska pierwotnego rozróżnia się maziówkową i kostnopochodną postać gruźlicy kolana. Czasem spotkać można zakażenie kostno-maziówkowe spowodowane równoczesnym zakażeniem wszystkich elementów stawu.

Do wczesnych objawów gruźlicy kolana należy: ból, utykanie, wysięk w stawie, podwyższona ciepłota ciała, wzmożenie napięcia mięśniowego i zanik mięśni.

Przebieg kliniczny zależy od patologicznej postaci zakażenia. W gruźlicy maziówkowej jest przeważnie powolny. W kostnopochodnej postaci zakażenia proces przebiega szybciej, obejmuje cały staw i doprowadza do jego destrukcji.

W obrazie radiologicznym w okresie wczesnym przeważa rozlany zanik kostny, później dołączają się zniekształcenia i zatarcie zarysów końców stawowych. W postaciach kostnopochodnych lub mieszanych obraz rentgenowski objawia się zniszczeniem chrząstek i końców stawowych, zniekształceniem powierzchni, cieniami ropni i zaburzeniami osiowymi pod postacią zwichnięć lub podwichnięć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *