Gruźlica kręgosłupa – cz.4

Leczenie zachowawcze gruźlicy kręgosłupa wymaga długiego i bezwzględnego unieruchomienia. Przeciętny okres unieruchomienia wynosi od 12 do 18 miesięcy u dzieci i od 18 do 24 miesięcy u dorosłych i jest o połowę krótszy niż przed erą antybiotyków.

Obecnie leczenie zachowawcze stosujemy we wczesnych stadiach gruźlicy oraz w przypadkach przeciwwskazań do leczenia operacyjnego lub braku zgody na leczenie operacyjne.

Nowoczesne leczenie operacyjne przeprowadzane pod osłoną leków przeciwprątkowych zyskało powszechne uznanie w ortopedii.

Celem leczenia operacyjnego jest usunięcie ropnia i wycięcie ogniska w granicach zdrowych tkanek, by stworzyć warunki do działania antybiotyków i wygojenia ogniska oraz regeneracji tkanki kostnej.

Ubytki małe nie wymagają uzupełnienia. Duże ubytki trzonów po wycięciu ogniska muszą być wypełnione przeszczepami kostnymi najlepiej własnymi z talerza biodrowego lub mrożonymi z banku kostnego. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność usztywnienia kręgosłupa w celu ustabilizowania chorego odcinka i stworzenia lepszych warunków do regeneracji tkanki kostnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *