Gruźlica kości i stawów – cz.2

Gruźlicze zakażenie stawów spowodowane jest najczęściej przejściem zakażenia z błony maziowej lub rzadziej z ogniska umiejscowionego w sąsiedztwie stawu.

Badania kliniczne i radiologiczne pozwoliły na wyodrębnienie czterech okresów choroby.

Okres pierwszy – stadium initiale. W okresie tym przeważają objawy pogorszenia stanu ogólnego przy braku zmian radiologicznych.

Okres drugi – stadium destructionis, w którym dominuje rozwinięty obraz chorobowy z utratą łaknienia, ubytkiem wagi ciała, bladością powłok, stanami gorączkowymi i wyniszczeniem organizmu. Badanie miejscowe wykazuje obecność zmian zapalnych. Stawy są obrzęknięte, bardzo bolesne a kontury ich zatarte. Ruchy w stawach są ograniczone lub całkowicie zniesione, pojawiają się przykurcze, podwichnięcia, zwichnięcia, garby i inne zaburzenia statyczne. Czasem stwierdzić można niedowłady i porażenia będące następstwem uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Okres trzeci – stadium reparationis, jest to okres gojenia charakteryzujący się ustępowaniem zmian zapalnych i gojeniem się ogniska gruźliczego.

Okres czwarty – stadium deformationis – okres kalectwa pogruźliczego będącego następstwem destrukcji układu kostno-stawowego. Często w tym okresie chorzy wymagają zabiegów rekonstrukcyjnych poprawiających czynność narządu ruchu.

Do rozpoznania rozwiniętej gruźlicy kostno-stawowej w większości przypadków wystarczają objawy kliniczne i radiologiczne.

Badanie radiologiczne ma zasadnicze znaczenie w rozpoznawaniu gruźlicy kostno-stawowej, śledzeniu jej przebiegu oraz ocenie destrukcji tkanki kostnej i ustalaniu rokowania. W każdym przypadku podejrzanym o gruźlicę kości należy wykonać zdjęcie rentgenowskie układu kostnego i klatki piersiowej.

Badania dodatkowe w gruźlicy kostno-stawowej można podzielić na potwierdzające bezpośrednio chorobę, potwierdzające pośrednio i informujące o stanie organizmu.

Do pierwszej grupy należą: badanie bakteriologiczne i histopatologiczne. Wykrycie prątków lub ziarniny gruźliczej dowodzi istnienia zakażenia prątkiem, ale wyniki negatywne tych badań nie dają wiążącej odpowiedzi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *