Gruźlica kości i stawów – cz.1

Gruźlica kostno-stawowa stanowi około 3-5% wszystkich zakażeń gruźliczych u człowieka. W obecnej dobie główną rolę etiologiczną odgrywa prątek ludzki przenikający do krwioobiegu z ogniska pierwotnego w płucach (90%) lub z przewodu pokarmowego.

Gruźlica kostno-stawowa jest chorobą dzieci i ludzi młodych, najwięcej zachorowań przypada na 2-3 rok życia. Ostatnio jednak obserwuje się zwiększenie liczby zachorowań u młodzieży i dorosłych.

Gruźlicę kostno-stawową charakteryzuje swoistość i cykliczność zmian chorobowych manifestujących się dwoma okresami:

a/ narastania i rozwoju choroby, b/ cofania się procesu chorobowego.

Przed wprowadzeniem chemioterapeutyków przeciętny czas trwania okresu narastania procesu chorobowego wynosił od 1 do 3 lat, a okres cofania się zmian chorobowych od 1 do 2 lat.

Wprowadzenie leków przeciwgruźliczych skróciło dwukrotnie i zmieniło przebieg kliniczny tej choroby.

W przypadku zakażenia prątkiem w zależności od zjadliwości powstają dwie reakcje: a/ reakcja wysiękowa, b/ reakcja wytwórcza.

Postać wysiękową cechuje obecność zmian zapalnych i wysiękowych, doprowadzających do martwicy kości w obrębie ogniska.

Zejście procesu wysiękowego może przybrać dwie formy: a/ korzystną dla chorego przez wchłonięcie wysięku, zwłóknienie i regenerację, b/ niekorzystną na skutek zserowacenia i martwicy ogniska zapalnego prowadzącego do powstania typowych dla gruźlicy ropni opadowych zwanych zimnymi.

Ropnie opadowe /zimne/ składają się z rozpadłych tkanek martwiczych i płynu wysiękowego. Ropnie wędrują w przestrzeniach wypełnionych luźną tkanką łączną wzdłuż naczyń, nerwów i mięśni znajdując swoje ujście w typowych okolicach ciała niejednokrotnie daleko od źródeł powstania.

Postać wytwórczą charakteryzuje obecność typowej ziarniny gruźliczej niszczącej beleczki kostne. Zejście ogniska ziarninowego może być korzystne /zwłóknienie i regeneracja kostna/ i niekorzystne /zserowacenie i martwica zapoczątkowująca powstanie ropnia zimnego/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *