Diagnostyka radiologiczna

Badanie radiologiczne jest bardzo ważnym sposobem wykrywania guzów kostnych. Kluczowe znaczenie mają informacje dotyczące umiejscowienia, rozległości i charakteru zmian, na podstawie których można ocenić dynamikę procesu nowotworowego. Obraz zmian strukturalnych w tkance kostnej, dokonujących się pod wpływem nacieku nowotworowego, ujawnia się najczęściej pod postacią:

a/ destrukcji kości,

b/ nowotworzenia kości,

cl zwapnień i skostnień,

d/ obecności guza w tkankach miękkich,

e/ odczynu okostnej.

Objawy te mogą się pojawiać naprzemiennie i w różnym nasileniu w poszczególnych fazach rozwoju nowotworowego, co w głównej mierze uwarunkowane jest rodzajem /a także umiejscowieniem/guza nowotworowego. Największe znaczenie diagnostyczne mają zniszczenia struktury kości i odczyny okostnej.

Szczególną wartość rozpoznawczą posiada tzw. ostroga mięsakowa Codmana. Objaw ten spowodowany jest odwarstwieniem okostnej przez masy nowotworowe i występuje zwykle łącznie z innymi objawami, jak niszczenie kości i guzem w tkankach miękkich. Podobną wartość rozpoznawczą mają tzw. igiełki mięsakowe /spiculae/, kilkumilimetrowe struktury kostno-okostnowe, układające się na ogół prostopadle do długiej osi kości w obrębie złośliwego guza. Mniejsze znaczenie rozpoznawcze mają cebulkowate nawarstwienia okostnej spotykane zwłaszcza w mięsaku Ewinga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *