Choroba zwyrodnieniowa stawów

Istota choroby zwyrodnieniowej stawów polega na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw, przy czym kluczową rolę w procesie zwyrodnieniowym odgrywają zmiany patologiczne zachodzące w chrząstce stawowej. Przyczyny powstawania choroby zwyrodnieniowej są niejednolite i nie zawsze znane. Istnieje grupa zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających, w których czynnik etiopatogenetyczny nie jest znany lub nie został w pełni wyjaśniony. Jest to grupa tzw. artroz samoistnych lub pierwotnych /arthrosis deformans idiopathica s.primaria/. Drugą grupę, znacznie liczniejszą, stanowią artrozy wtórne /arthrosis deformans secundaria/, rozwijające się pod wpływem różnych czynników przyczynowych /przebyie zapalenia stawów – swoiste lub nieswoiste, zaburzenia statyczne, uszkodzenia urazowe, mikrourazy, wady rozwojowe lub nabyte stawów, przeciążenia mechaniczne/.

Choroba zwyrodnieniowa stawów odznacza się szerokim rozpowszechnieniem, szczególnie wśród ludzi średniego i starszego wieku. Zmiany chorobowe dotyczyć mogą pojedynczych stawów, częściej jednak mają one charakter wielostawowy. Wskutek stałej progresji zmian patologicznych dochodzi u wielu chorych do rozwoju mniej lub bardziej zaawansowanego inwalidztwa. Znaczny stopień inwalidztwa występuje zwłaszcza u tych chorych, u których zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające dotyczą stawów biodrowych.

W przebiegu choroby nie obserwuje się w zasadzie podwyższonej temperatury ciała oraz miejscowych objawów, charakterystycznych dla ostrych procesów zapalnych stawu. Odczyn Biernackiego jest u większości chorych prawidłowy lub nieznacznie podwyższony /artrozy pozapalne/. Nie stwierdza się również istotnych odchyleń w obrazie morfologicznym krwi. Rozpoznanie choroby opiera się przede wszystkim na bardzo charakterystycznym obrazie radiologicznym, który w zakresie poszczególnych stawów posiada określone, indywidualne odrębności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *