Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) – cz.5

W zależności od wielkości wygięcia, skrzywienia można podzielić wg Cobba na 4 stopnie: 1 /1° do 30°, 2/ od 310 do 60°, 3/ od 61° do 90° i 4/ powyżej 90°.

Skrzywienia l° dają się wyprostować przez wyciąg lub ułożenie na boku wklęsłym, ponieważ nie mamy wówczas do czynienia z torsją.

Skrzywienia II0 są częściowo utrwalone. Na szczycie wygięcia w związku z większym obciążeniem tej części kręgosłupa wysokość tarcz międzykręgowych jest zmniejszona, a jądro miażdżyste przemieszczone do boku. Trzony kręgowe w tym okresie nie są jeszcze sklinowane.

Skrzywienie III0 cechuje bardzo duży stopień utrwalenia zniekształcenia w związku z torsją i rotacją odcinkową. Kręgi na szczycie wygięcia są klinowo zniekształcone, a torebki stawowe, więzadła i mięśnie przykręgosłupowe przykurczone.

W skrzywieniu IV° mamy olbrzymie, utrwalone zniekształcenie kręgosłupa, klatki piersiowej i duży deficyt pojemności oddechowej płuc.

Z uwagi na lokalizację wyróżniamy skrzywienia: a/ piersiowe /najczęstsze/, b/ piersiowo-lędźwiowe, cl lędźwiowe, d/ dwułukowe oraz e/ szyjno-piersiowe /najrzadsze/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *