Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) – cz.4

Kręgi w skoliozie strukturalnej wykazują 3 rodzaje zniekształcenia: 1) torsję, 2) tzw. rotację odcinkową i 3) zmniejszenie wysokości trzonu kręgowego po stronie wklęsłej skrzywienia.

Torsja kręgu polega na skręceniu w osi długiej kręgosłupa: wyrostki kolczyste są zgięte ku stronie wklęsłej, wyrostki poprzeczne przyjmują położenie pośrednie między płaszczyzną czołową a strzałkową – przy czym wyrostek poprzeczny po stronie wypukłej ustawiony jest bardziej ku tyłowi, a po stronie wklęsłej – ku przodowi.

Trzon kręgu rozwija się niesymetrycznie, traci kształt nerkowaty, większa część jego masy znajduje się po stronie wypukłej skrzywienia. Po wklęsłej stronie trzon jest niższy. Zniekształcenie klinowe trzonów dotyczy 3 kręgów leżących na szczycie wygięcia.

Rotacja odcinkowa polega na skręceniu środkowego odcinka kręgosłupa w obrębie krzywizny pierwotnej. Skręcenie odbywa się na wysokości kręgu początkowego i końcowego. W wyniku tej rotacji pierwotna lordoza staje się bocznym skrzywieniem kręgosłupa – gdyż po dokonaniu skręcenia ustawia się w płaszczyźnie czołowej, a boczne skrzywienie kręgosłupa zamienia się w tyłowygięcie /kyphosis/. Drugim następstwem torsji i rotacji jest powstawanie garbu. Tworzą go żebra, które po stronie wypukłej skrzywienia są pociągane przez wyrostki poprzeczne ku tyłowi. Dochodzi w ten sposób do torsji klatki piersiowej.

Oprócz skręcenia klatka piersiowa jest skrócona – tym bardziej, im większe jest wygięcie kręgosłupa. Narządy wewnętrzne są przemieszczone, warunki wentylacji płuc upośledzone. W skrzywieniach dużego stopnia dochodzi do zespołu serca płucnego i do przedwczesnego zgonu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *