Badanie stawów kolanowych – cz.2

Stawy kolanowe narażone są często, zwłaszcza u sportowców wyczynowych, na różnorodne urazy. W wyniku działania znacznych sił urazowych nastąpić może np. uszkodzenie więzadeł krzyżowych. Uszkodzenie tych więzadeł doprowadza do znacznego upośledzenia sprawności stawu kolanowego. U osób z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego stwierdza się dodatni objaw szufladkowy przedni a w przypadku uszkodzenia więzadła krzyżowego tylnego -dodatni objaw szufladkowy tylny.

Jednym z najczęstszych następstw urazów kolana jest uszkodzenie łąkotek stawu kolanowego, przy czym znacznie częściej ulega uszkodzeniu łąkotka przyśrodkowa. W uszkodzeniach tych dużą wartość diagnostyczną mają tzw. testy łąkotkowe /np. Mc.Murraya, De Palmy, Steinmanna, Apleya, Bohlera, Iraska, Payra/. Opisy ważniejszych testów łąkotkowych uwzględnione zostały w rozdziale omawiającym urazy kończyn dolnych.

Jeżeli podczas badania kończyn dolnych stwierdzi się objawy zaniku mięśni goleni, połączonego z końskim ustawieniem stopy /pes equinus/, oraz niemożnością czynnego jej prostowania, to stan taki może świadczyć o porażeniu nerwu strzałkowego.

Końskie ustawienie stopy może być wywołane również innymi przyczynami, np. utrwalonym przykurczem ścięgna Achillesa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *