Badanie ortopedyczne

Choroby narządów ruchu rozwijać się mogą w wyniku działania różnorodnych czynników przyczynowych – wady rozwojowe, urazy, zapalenia, schorzenia zwyrodnieniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, schorzenia układowe, choroby nowotworowe. Choroby te, obejmujące różne elementy układu kostno-stawowego prowadzić mogą, zależnie od rozległości zmian patologicznych i dynamiki procesu chorobowego, do powstania ciężkiego inwalidztwa. Dotyczyć to będzie przede wszystkim takich stanów chorobowych, które nie zostały odpowiednio wcześnie rozpoznane lub nie były właściwie leczone. Wczesne wykrycie zmian patologicznych w układzie kostno-stawowym oraz prawidłowe rozpoznanie choroby w początkowych okresach jej rozwoju umożliwia bądź zahamowanie postępu choroby, bądź też całkowite jej wyleczenie.

Prawidłowo przeprowadzone badanie ortopedyczne stanowi zatem podstawowy warunek nie tylko rozpoznania choroby, ale również prawidłowego zaplanowania i wczesnego wdrożenia do praktyki klinicznej odpowiedniego postępowania leczniczego.

W badaniu chorych ortopedycznych uwzględnić należy następujące elementy: a) zebranie wywiadu chorobowego, b) badanie ogólno-lekarskie, c) badanie ortopedyczne ogólne, d) badanie ortopedyczne miejscowe, e) badania pomocnicze i uzupełniające np. radiologiczne, naczyniowe, bakteriologiczne, histopatologiczne, laboratoryjne, f) diagnostykę różniczkową oraz końcowe rozpoznanie choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *