Badanie ortopedyczne ogólne – cz.2

W warunkach fizjologicznych chód człowieka jest chodem obunożnym, symetrycznym umożliwiającym płynne i harmonijne poruszanie się. Prawidłowy chód składa się z fazy podparcia i wykroku. Faza podparcia, dłuższa od fazy wykroku, składa się z trzech okresów, oparcia pięty o podłoże, obciążenia całej stopy oraz odbicia, czyli propulsji.

W cyklu chodu, na fazę obciążenia przypada 60%, a na fazę wykroku – 40% czasu. Prawidłowy i niezakłócony przebieg obu faz warunkuje fizjologiczny obraz chodu człowieka. Fizjologiczny chód może mieć szereg indywidualnych właściwości. Może się charakteryzować on na przykład dużą prędkością i lekkością oraz określonym wdziękiem, znamiennym dla danej osoby. Z drugiej strony wymienić można też przykłady chodu powolnego i ociężałego, który pomimo wywoływania ujemnych wrażeń estetycznych, mieści się jeszcze w granicach chodu fizjologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *