Badanie ortopedyczne ogólne – cz.1

W badaniu ortopedycznym ogólnym uwzględnia się: budowę ciała i jego proporcje, stan odżywienia, statykę ciała oraz chód badanego osobnika.

Budowę ciała chorego ocenić można najprościej na podstawie tzw. wzorców harwardzkich. Wzorce te wyróżniają 4 podstawowe typy budowy ciała.

U prawidłowo zbudowanych osób, pion opuszczony z guzowatości potylicznej przebiega w linii pośrodkowej ciała, dzieląc je na dwie symetryczne części. Przy prawidłowej budowie ciała i niezaburzonej statyce, rzut środka ciężkości, znajdującego się w przybliżeniu na poziomie przedniej krawędzi drugiego kręgu krzyżowego, padać będzie w obrębie czworoboku podparcia wyznaczonego przy staniu na obu kończynach przez zewnętrzne obrysy stóp.

Przy obecności dużych zniekształceń ciała i dużych zaburzeń statycznych, rzut środka ciężkości padać może poza czworobokiem podparcia. W takich przypadkach, chorzy mają trudności w samodzielnym staniu oraz w utrzymaniu równowagi ciała w pozycji stojącej. Stwarzać może to konieczność posługiwania się laską lub kulami inwalidzkimi, zarówno podczas stania jak i prób poruszania się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *