Badanie ogólno-lekarskie – cz.4

Stwierdzenie żywo dodatniego objawu Chełmońskiego przemawiać może m.in. za kamicą pęcherzyka żółciowego, a dodatni objaw Goldflama – za chorobą nerek. Obecność tych objawów, które występować mogą w różnych stanach chorobowych nerek i wątroby, będzie stanowić uzasadnione wskazanie do przeprowadzenia pogłębionych badań diagnostycznych, pozwalających klinicyście na ustalenie prawidłowego rozpoznania choroby.

Rozlane zażółcenie skóry może być przejawem takich poważnych schorzeń, jak: kamica wątrobowa, rak wątroby lub żółtaczka zakaźna. W takich przypadkach precyzyjne rozpoznanie choroby będzie miało nie tylko istotne znaczenie diagnostyczne, ale również może odegrać decydującą rolę w programowaniu leczenia, wynikającego ze wskazań ortopedycznych. Przytoczone powyżej przykłady mają na celu zwrócenie uwagi czytelnika na konieczność bardzo sumiennego i wnikliwego badania ogólno-lekarskiego chorych ortopedycznych. Pamiętać trzeba, że niedokładne, zbyt pobieżne badanie uniemożliwić może wykrycie poważnych schorzeń internistycznych, które już w czasie operacji ortopedycznej lub we wczesnym okresie pooperacyjnym rzutować mogą bardzo niekorzystnie zarówno na ogólny stan zdrowia chorego jak i na wynik operacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *