Badanie ogólno-lekarskie – cz.3

Ważne znaczenie praktyczne ma dokładna ocena stanu jamy ustnej i uzębienia badanego osobnika. Jeżeli, na przykład u pacjenta oczekującego na operację ortopedyczną stwierdzi się w uzębieniu rozległe zmiany próchnicze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia, to chory taki przed wykonaniem zabiegu operacyjnego na układzie kostno-stawowym powinien poddać się całkowitej sanacji uzębienia.

W przeciwnym wypadku wysiew bakteryjny do krwioobiegu z ognisk umiejscowionych w jamie ustnej wywołać może głęboką infekcję rany operacyjnej i przejście zakażenia na układ kostny.

Stwierdzenie nadciśnienia tętniczego krwi lub zaburzeń rytmu serca stanowić będzie wskazanie do przeprowadzenia bardziej dokładnych, odpowiednio rozszerzonych i ukierunkowanych badań diagnostycznych.

Wykrycie w czasie badania objawów nasuwających podejrzenie choroby wrzodowej żołądka, będzie z kolei podstawą do wykonania gastroskopii lub badania przewodu pokarmowego metodą radiologiczną, z zastosowaniem środka cieniującego.

Bolesność i powiększenie narządów jamy brzusznej może sugerować istnienie zmian patologicznych o charakterze nowotworowym. Taki stan będzie uzasadniać potrzebę wykonania szeregu dalszych badań diagnostycznych, np. ultrasonografii jamy brzusznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *