Badanie ogólno-lekarskie – cz.2

Badanie ogólno-lekarskie opierać się powinno na powszechnie przyjętych zasadach badania fizykalnego, obowiązujących w medycynie wewnętrznej. Szczegółowe schematy i zasady takiego badania podane zostały w wielu podręcznikach, przeznaczonych dla lekarzy i studentów medycyny. Dlatego w tym opracowaniu uwaga czytelnika zostanie zwrócona jedynie na niektóre ważniejsze elementy badania ogólno-lekarskiego, mające podstawowe znaczenie w praktyce klinicznej oddziałów ortopedyczno-urazowych.

Posługując się ogólnie przyjętymi w medycynie wewnętrznej metodami badania fizykalnego, zwracamy szczególną uwagę na: a) wydolność układu krążenia i oddychania, b) stan przewodu pokarmowego, c) wydolność nerek i wątroby, d) powiększenie i bolesność narządów jamy brzusznej, e) powiększenie węzłów chłonnych, f) obecność patologicznych zmian w skórze.

Konieczna jest również wnikliwa ocena stanu psychicznego pacjenta z uwzględnieniem obecności ewentualnych zaburzeń w rozwoju intelektualnym. Wykrycie choroby psychicznej lub stwierdzenie znacznego upośledzenia umysłowego stanowić może przeciwwskazanie do przeprowadzenia operacji ortopedycznej, szczególnie wówczas, gdy planowany zabieg operacyjny wiąże się z koniecznością długotrwałej rehabilitacji pooperacyjnej oraz ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *