Badanie obręczy barkowej

W ocenie obręczy barkowej zwracamy uwagę na jej kształt, obrysy barków i obojczyków oraz asymetrię w ustawieniu łopatek. Z wad występujących w tej okolicy ciała wymienić należy wrodzone, wysokie ustawienie łopatki /scapula alta congenita s.morbus Sprengeli/. Wysoko ustawiona łopatka jest z reguły słabiej rozwinięta, zniekształcona i mniej ruchoma w porównaniu ze stroną zdrową. Przyczyną zmniejszonej ruchomości łopatki jest obecność nieprawidłowych połączeń chrzęstno-kostnych, występujących pomiędzy górno-wewnętrznym brzegiem łopatki a dolnymi kręgami szyjnymi i górnymi piersiowymi.

Wrodzony brak obojczyków, połączony z zaburzeniami kostnienia kości pokrywy czaszki występuje w rzadko obserwowanym zespole, zwanym dyzostozą obojczykowo-czaszkową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *