Badanie miednicy – cz.5

Przy jednostronnym zwichnięciu biodra np. prawostronnym, linie te przetną się po stronie zdrowej (lewej), poniżej pępka.

W pewnych przypadkach obustronnego zwichnięcia bioder, w których przemieszczenie głów kości udowych będzie jednakowe -linie Schoemakera mogą przecinać się w linii pośrodkowej ciała, jednakże punkt przecięcia tych linii leżeć będzie poniżej pępka. Linie Schoemakera oceniamy w pozycji stojącej i leżącej chorego.

Linia Roser-Nelatona łączy guz kości kulszowej z kolcem biodrowym przednim górnym. Prawidłowo szczyt krętarza większego powinien znajdować się na tej linii, natomiast u chorych z wrodzonym zwichnięciem biodra szczyt krętarza leżeć będzie powyżej linii Roser-Nelatona.

Linię Roser-Nelatona wykreślamy obustronnie, a chory podczas badania znajdować się powinien w pozycji leżącej, w ułożeniu na boku. Kończynę dolną badanego ustawia się w lekkim zgięciu w stawie biodrowym i kolanowym.

Trójkąt Bryanta powstaje przez połączenie ze sobą wierzchołków – krętarza większego i kolca biodrowego przedniego górnego oraz poprowadzenie z tych punktów dwóch prostopadłych do siebie linii. W prawidłowo zbudowanych stawach biodrowych trójkąt Bryanta jest równoramienny. W przypadku zwichnięcia stawu biodrowego, powodującego zmianę położenia szczytu krętarza większego, trójkąt ten ulega zniekształceniu, stając się trójkątem równoramiennym. Podczas badania chory znajduje się w pozycji stojącej.

W celu wykrycia przykurczu zgięciowego stawu biodrowego posługujemy się tzw. testem Thomasa. Bada się go w następujący sposób: w ułożeniu chorego na plecach na twardym podłożu zginamy maksymalnie zdrowy staw biodrowy. W przypadku obecności utrwalonego przykurczu zgięciowego drugiego biodra, kończyna dolna po stronie chorej ustawi się w pozycji zgięciowej, przy czym wartość kąta zgięcia uda w stawie biodrowym wyznaczać będzie wielkość kąta przykurczu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *